Soundflower

بارگیری Soundflower برای Mac

نسخه:
2.0.b2

Soundflower بارگیری رایگان.همیشه از سرورهای Softonic دردسترس است

  • بارگیری رایگان و سریع
  • همیشه دردسترس
  • آزمایش‌شده و بدون ویروس
بارگیری رایگانبرای Mac

بارگیری جایگزین Soundflower از سرور خارجی (دردسترس بودن تضمین نمی‌شود)

نکته‌ها: توسعه دهنده SoundFlower دیگر پشتیبانی برنامه را نمی دهد. اگرچه هنوز می توانید آن را دانلود کنید، ما نمی توانیم تضمین کنیم که آن را به درستی کار کند.